Spoločnosť Juriga Slovakia poskytuje komplexné zabezpečenie služieb facility managementu teda služieb ktoré súvisia s prevádzkou a údržbou nehnuteľností na celom území Slovenskej republiky.
Podpornými činnosťami ako sú technická správa budov, výkon revízií a servisov vyhradených technologických zariadení, havarijná služba, upratovanie a pod. , preberá spoločnosť Juriga Slovakia na seba aktivity...
Technická správa budov - viac info

Facility management

Technicka sprava budov
Kľúčovým zameraním spoločnosti Juriga Slovakia je pomocou facility managemntu ako sofistikovanej metódy, zabezpečiť komplexnú správu budov potenciálnych klientov k ich plnej spokojnosti. Nakoľko pojem facility management je dosť široko postavený, v našom prípade sa jedná predovšetkým o technickú správu, bežnú údržbu, technickú administratívu, záručný a pozáručný servis, havarijnú službu, outsourcing energetiky a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Technická správa budov

Facility management
Jadro činnosti technickej správy budov spočíva v zaistení kvalifikovanej obsluhy všetkých technických a technologických zariadení objektu, vedení predpísanej technickej dokumentácie, riešení problémov s dodávkou energií, služieb a samozrejme pravidelný reporting statusu uvedených činností klientovi.

Revízie a servisy

Revízie a servisy
Zaistenie revízií a servisov (odborných prehliadok a odborných skúšok) v zmysle slovenskej legislatívy a doporučení výrobcov je rovnako dôležité ako včasná diagnostiky už vzniknutých problémov. Pretože práve táto činnosť v mnohých prípadoch dokáže predísť neželaným poruchám a tým redukovať finančné náklady vynakladané na opravy v rámci bežnej údržby objektov.